Ciceros pentagram 

Ciceros pentagram er opkaldt efter den kendte romerske retoriker og politiker Cicero. I daglig tale kaldes det også det retoriske pentagram.  Hans tanker om kommunikation mellem mennesker holder ved den dag i dag. Dette er nemlig, hvad Ciceros pentagram dækker over. Et pentagram er en femtakket stjerne, og Ciceros pentagram betegner en femtakket stjerne med faktorer for enden af hver spids, der er afhængige af hinanden. 

Læs også Laswells kommunikationsmodel

Ciceros pentagram, og hvordan det bruges til at analysere en kommunikationssituation, handler om de omstændigheder kommunikationen finder sted i. Ciceros retoriske pentagram består altså af en stjerne med fem takker med streger rundt om. Det skal symbolisere, at alle de 5 emner har indflydelse på hinanden.

CICERO-PENTAGRAM-e1583955590289 Ciceros pentagram 

De fem elementer

Ciceros pentagram består som nævnt ovenfor af fem forskellige punkter. Dette skal være et værktøj til at beskrive den kommunikationssituation, som der ønskes en analyse af. Pentagrammet kaldes også det retoriske pentagram og er en model til at analysere kommunikationssituationer. 

Taler

Men hvad menes der så med det? I forhold til punktet ’taler’ snakker vi her, hvem der står som afsender i kommunikationen. Hvem er det, der formidler noget til tilhøreren i kommunikationssituationen? 

Emne

Med emne menes der, det som afsenderen taler om. Det er altså, hvad der helt konkret tales om i den pågældende situation. 

Tilhørere

Tilhørere betegner her de eller dem, kommunikationen er henvendt mod. Det er altså modtageren af det, der kommunikeres. Dem som afsenderen har tiltænkt, at deres emne og budskab skal ramme. 

Sprog

Med sprog menes der det sprog, som afsenderen bruger til at formidle sit emne. Sproget vælger afsenderen med tanke på, hvem modtageren er i situationen. Skriver du en informerende artikel om et emne, vil tonen og sproget formentlig være mere informerende og med få farvede ord. Det vil være mere formelt og med fagtermer. Skriver du derimod en sms, vil dit sprog og jargon være mere nede på jorden og formentlig kortere. Dengang Cicero levede, var kategorien sprog formentlig kun henvendt netop sproget. I dag kan det være relevant at inddrage ting som visuelle virkemidler i form af billeder eller andet, som ofte hører til, når en afsender vil kommunikere noget til en tilhører.

Omstændigheder

Omstændigheder er som ordet måske indikerer lidt mere omstændigt. Først og fremmest skal det forstås som den kontekst, som kommunikationssituationen tager afsæt i. Altså helt konkret hvor vi er henne historisk. Det kan ofte være en idé at kigge på, hvilke andre situationer der har ledt op til denne ting, der kommunikeres. Har det sit afsæt i noget, der sker i samfundet, eller kommer det som et svar på noget andet, der har været oppe og vende? Omstændigheder kan ligeledes også omfatte selve det medie, som der kommunikeres igennem. På den måde kan omstændigheder for eksempel være gennem Facebook eller på en sms. Ydermere kan det være situationen, der finder sted. Er det en privat tale, et opråb fra en politiker eller noget helt tredje? Omstændighederne i Ciceros pentagram gemmer altså på flere forskellige måder at kommunikere på.

 

Hvad kan du bruge det til?

Ciceros pentagram bruges ofte i forbindelse med analyse planlægning og evaluering af en kommunikationssituation. Her tages ofte udgangspunkt i et konkret budskab eller en konkret målgruppe. forud for anvendelse af Ciceros pentagram skal man finde målgruppen, her benytter man typisk
Minverva modellen til at finde og analysere sin kerne målgruppe.

 

Men Ciceros pentagram kan også bruges på mange andre måder. Står du selv og skal ud med et budskab eller kreere en tekst? Så kan det være en god idé at overveje din kommunikationssituation. Hvem er din læser? Når du har styr på dette, kan du bedre finde ud af, hvordan du skal skrive din tekst og hvordan du bedst kommer i kontakt med din læser. 

 

Helt konkret kan Ciceros pentagram være med til at skabe et overblik over noget, der kommunikeres. Det kan være med til at få dig til at forstå, hvad forfatteren budskab egentlig er ved at se på faktorer så som modtager, sprog og omstændigheder.

 

Eksempel på en analyse

For at vise hvordan modellen tager sig ud i praksis, kan vi bruge en tale, som de fleste kender til – nemlig ”I have a dream” af Martin Luther King. Taleren i denne sammenhæng er selvfølgelige Martin Luther King. Her kan man relevant sige lidt om, hvem han var, og hvad han stod for. Det kan være relevant for omstændighederne, at man undersøger talerens baggrund. Modtageren kan man finde ved at læse sig igennem teksten. Her kan man kigge efter steder, hvor modtageren konkret nævnes eller steder, hvor taleren henvender sig til modtageren. Det kan også være, man skal se på de andre kategorier for at finde ud af, hvem taleren er i situationen. Her er modtageren det amerikanske samfund. King var selv afroamerikansk og talte både til de, der følte som ham, men også til den kritiske, hvide mand, der ikke mente at afroamerikanere var ligeværdige. 

Hvad handler talen så om?

King adresserer i sin tale de mange problemer, som den afroamerikanske amerikaner stod overfor i datidens samfund i USA. Emnet er altså den ulighed, der var i den amerikanske samfundsstruktur i 1963. Omstændigheder dækker som nævnt ovenfor flere forskellige aspekter. Dog er det knap så relevant at se på det medie, som talen ytres igennem, da der ikke var mange forskellige muligheder i den tid, hvor King holdt sin tale. Her skal vi altså kigge mere i retningen af, hvorfor emnet bringes på banen. Her er det vigtigt at vide noget omkring de omstændigheder, som var i den historiske periode. Der var stor forskel i samfundet på hvide og ’farvede’ mennesker og stor ulighed i forhold til, hvilke rettigheder de forskellige samfundsgrupper havde.

 

Her fik du altså et lille indblik i, hvad man kan bruge Ciceros pentagram til. Så står du og skal udlede en mening af en tale eller anden form for kommunikation, eller skal du selv ud med et budskab, kan det altså være en god idé at benytte dig af Ciceros retoriske pentagram.