Minerva modellen – segmentering i livsværdier

Når du som virksomhed skal nå ud til din kunde, i form af markedsføring, er det utrolig vigtigt, at du ved, hvad din kunde søger og har behov for. Du skal ramme din målgruppe på det, der betyder noget for lige præcis dem. For at du kan gøre din virksomheds marketing så effektiv som mulig, kræver det altså, at du har styr på, hvem din kunde er og hvem din kunde er og hvilken livsstil de har.

 

Men hvordan finder du lige ud af alt det? Der findes heldigvis en del værktøjer, som kan hjælpe dig med dette. Et af dem er Minerva modellen. Med denne model kan du få et indblik i, hvor din kunde ligger i forhold til den livsstil, de lever. Men hvad er Minerva modellen egentlig, og hvordan gør du brug af den i din virksomheds markedsføring? Det kan du blive meget klogere på herunder.

 

Hvad er Minerva modellen?

Minerva modellen er en model, som virksomheder kan bruge til at udarbejde livsstilsanalyser af deres kunder – altså deres målgruppe og modtagere. Minerva modellen kan selvfølgelig også bruges i andre sammenhænge, men i forhold til artiklen her, er det denne relevans, vi vil se på.

Minerva-modellen-300x169 Minerva modellen - segmentering i livsværdier

Med modellen opdeles den danske befolkning i 5 grupper inddelt i forskellige livsstilssegmenter. Modellen forestiller en cirkel med fire lige store felter omkring et mindre rundt felt i midten. Inde i cirklen finder man også et slags koordinatsystem, som deler felterne yderligere op. Modellen er altså delt op i fem segmenter, hvor den midterste cirkel udgør et mindre segment end de fire andre felter.

 

Helt konkret er Minerva modellen resultatet af en stor sociologisk undersøgelse, som blev foretaget af et dansk analyseinstitut. Resultatet blev fire store livsstilgrupper og en mindre, der skulle være med til at give, blandt andet virksomheder, et blik ind i den danske befolknings levemåde og livsstil.

 

Modellen bygger ydermere på en tanke om, at det ikke længere kun er demografi og geografi, samt indtægt og uddannelse, der bestemmer, hvordan folk lever deres liv nu til dags. Derfor var der behov for en model, der kunne inddele folk i livsstilskasser, som ikke blot var baseret på indkomst og geografi. Ud fra dette blev Minerva modellen udarbejdet.

Læs om det moderne gennembrud her

De 5 segmenter

Som tidligere nævnt ovenfor består Minerva modellen af fem livsstilssegmenter. Ofte omtales kun de 4 af segmenterne, når man snakker om modellen, men dette forklares længere nede i dette indlæg. Segmenterne er hver især blevet tildelt en farve og en procentsats i forhold til, hvor fremkomne de er. Herunder kan du læse en mere uddybende forklaring om, hvad hvert segment går ud på.

 

Det blå segment

I det blå segment finder vi personer med en høj uddannelse, samt en høj indkomst. Her er fokus på individet, og her accepteres det, at individet har nogle mål, som det gerne vil opnå. Selvrealisering er i det blå segment i højsædet, og det er samtidig okay at have oplevet succes i livet. Det er altså ikke janteloven, der er på spil i dette segment.

 

De mennesker man typisk finder, her i det blå segment, vil være mænd og ofte dem i alderen 20 til 39 år. Her går man op i status og er samtidig ikke bange for at bruge de penge man tjener gennem sit højtstående arbejde. Personen i det blå segment vil gerne kunne vise sig frem for sine venner og bekendte, og stræber sig efter at være trendy og med på moden. 

 

Karrieren er i fokus hos det enkelte individ i dette segment, og det er okay at sætte høje mål for fremtiden. Generelt er fremtiden noget, der ses lyst på inden for denne gruppe. Af interesser rammer golf en stor del af segmentets medlemmer, og også interessen for kultur og litteratur er vil være i højsædet hos personer i dette segment.

 

I forhold til politisk overbevisning finder vi ofte personer, der foretrækker partier såsom Konservative eller Venstre i dette segment. Det blå segment udgør 25 procent af den danske befolkning.

 

Det grønne segment

Også i det grønne segment finder vi personer med en god uddannelse og en høj indkomst. Hvor medlemmer af det blå segment går op i at købe de rigtige produkter, går personer i det grønne segment mere op i det moralske aspekt, når de shoppe og gør brug af deres penge. Personer i dette segment er også mere miljøbevidste og har etiske skrupler, når de skal på indkøb.

 

Her finder vi typisk kvinder i alderen 40 til 49 år. De interesser, der dominerer det grønne segment, er især kultur, natur og skønlitteratur. Udover miljøet går personer i det grønne segment også meget op i økologi og har fokus på dette, når de begiver sig ud for at handle ind. Derfor passer den grønne farve i segmentet også godt til denne gruppe af danskere.

 

Den politiske orientering hos de personer i det grønne segment er primært Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF) og Socialdemokratiet. Hos individerne i denne gruppe er der en stor fællesskabsfølelse, som er med til at definere den grønne dansker. Det grønne segment udgør cirka 25 procent af alle danskere.

 

Det violette segment

Det violette segment minder en smule om det blå, men afviger samtidig fra dette. I det violette segment har personerne også et højt forbrug – dog knokler personerne i den violette gruppe for sine penge og har en knap så høj indkomst, som personerne i det blå segment. Det er altså personer med en mellem indkomst, der placerer sig her i det violette segment. 

 

Her er der til gengæld stor fokus på traditioner. Den violette dansker har fokus på individualitet og uafhængighed. Det betyder også, at personen her ikke er bange for at gå til stålet. Havearbejde og andet gør-det-selv er altså ikke en hæmsko for personen i det violette segment. Desuden er fiskeri i høj kurs her.

 

I dette segment finder vi hovedsageligt mænd i alderen 15 til 29 år. Det er folk i starten af deres lange karriere, hvilket formentlig kan forklare, hvorfor indkomsten er mellem og ikke høj ligesom de ældre mænd i det blå segment. Personerne i det violette segment nyder tv-underholdning og ser gerne sport, comedy eller serier.

 

Desuden hælder det violette segment mod blå blok, når det kommer til politik. Det kan være partier som Dansk Folkeparti (DF), Venstre eller Konservative. Cirka 20 procent af den danske befolkning har hjemme her.

 

Det rosa segment

I det rosa segment finder vi personer, med en lavere indtægt. Disse bor ofte uden for de større byer. Her er familien i centrum og traditionerne får frit spil. Samtidig er her også fokus på tryghed i familien. 

 

Personerne i det rosa segment er ofte kvinder over 50 år. Kvinderne her er ikke bange for at tage fat og kaster sig gerne ud i madlavning, hårdt arbejde i hjemmet og klarer de daglige pligter. Den typiske rosa person læser gerne livsstilsblade såsom Ude og Hjemme, Familie Journalen og Hjemmet.

 

Personerne i det rosa segment har altså fokus på familien og hjemmet samt de traditionelle værdier. De stemmer gerne Socialdemokratier eller Dansk Folkeparti (DF). Og så er det cirka 20 procent af den danske befolkning, der er en del af det rosa segment.

 

Det grå segment

Ofte snakker man kun om fire segmenter, når der er tale om Minerva modellen. Det gør man, fordi det grå segment kun består af cirka 10 procent af den danske befolkning og fordi, den er svær at forklare. Man kan sige, at det går segment indeholder lidt fra de fire ovenstående segmenter. 

 

Her finder man ofte personer, der er usikre på sig selv. Det er derfor også mange unge mennesker, der befinder sig her i det grå segment. Det er ofte unge, som endnu ikke har placeret sig klart i et af de andre fire segmenter. Det er derfor svært at sige noget mere præcist om lige præcis det grå segment. 

 

Brug Minerva modellen i din virksomheds marketingplan 

 

Minerva modellen er ikke kun relevant for gymnasieeleven i fag såsom afsætning eller samfundsfag. Modellen har nemlig mange fordele i erhvervs regi. Faktisk er der mange virksomheder, der har stor gavn af at bruge Minerva modellen i deres marketingafdeling.

 

Minerva modellen kan i forhold til erhvervsmål bruges til at analysere den målgruppe, virksomheden har. På den måde kan man finde ud af, hvordan man bedst muligt henvender sig til netop den type kunder man som virksomhed har. Dette er også grunden til, at modellen ofte bliver introduceret på diverse handelsskoler landet over. Det er nemlig en rigtig brugbar model, hvis man ved, hvordan man skal gøre brug af den.

 

Minerva modellen adskiller sig fra andre livsstilsmodeller således, at den tager afsæt i handlinger og valg frem for geografi. Det betyder, at du som virksomhed kan ramme en målgruppe, der har de samme holdninger frem for en målgruppe, der bor i samme område. Og dette er langt mere effektivt.

 

Inden du kan bruge Minerva modellen, skal du altså gøre det klart, hvor din målgruppe befinder sig. Hvilke af de 4 (eller 5) segmenter passer din kunde bedst ind i? Det skal du vide, for at du kan målrette din markedsføring bedst muligt og gøre den så effektiv som muligt.

 

Få mest muligt succes med din virksomheds markedsføring

Hvis din markedsføringsstrategi skal være så succesfuld som muligt, handler det om at se på mange forskellige aspekter i forhold til at ramme lige præcis den kunde du og din virksomhed ønsker. Et af de aspekter er livsstilsanalyser. Med en livsstilsanalyse kan du få et indblik i din kundes værdier samt holdninger og blive mere bevidst om, hvordan du bedst muligt rammer denne gruppe.

 

Med Minerva modellen kan du ud fra en analyse af dine kunder, finde ud af hvilket af de 4 (eller 5) segmenter, de primært befinder sig. Og det har betydning for, hvordan du skal ramme din målgruppe.

 

Skal du sælge et dyrt og eksklusivt produkt? Så skal du formentlig ramme det blå eller måske violette segment. Personen i det blå segment har mange penge og er ikke bleg for at bruge dem. Desuden går han op i at have de rigtige varer. Det er altså en god idé at læse om, hvordan personer i dette segment sætter værdi på deres tilværelse. Det kan give dig en idé om, hvordan du bedst muligt appellerer til lige netop hans købelyst.

 

Minerva modellen i et moderne marketing mix

Hvad mener vi helt præcist, når vi snakker om et moderne marketing mix? Et marketingmix er en betegnelse for de redskaber, en virksomhed kan benytte sig af i deres markedsføring. Her snakker man ofte om de fire p’er – price, product, promotion og place. Disse 4 elementer er vigtige for, hvordan du kan påvirke dine kunder til at købe netop dit produkt.

 

Et marketing mix handler altså om, hvordan en virksomhed kombinerer disse 4 elementer, når de skal sammensætte den bedst mulige markedsføringsstrategi. Her kan det være en rigtig god idé at implementere Minerva modellen.

 

Med Minerva modellen kan du få et indblik i din virksomheds kundegruppe. For at du kan vurdere den rigtige pris, det rigtige produkt og hvordan du skal promovere disse, skal du have en idé om, hvad din målgruppe har af værdier og holdninger. På den måde får du mest succes med din virksomheds marketingstrategi.

 

Lad os antage, at du skal sælge en eksklusiv B&O-højtaler. Her vil din kundegruppe formentlig ligge i det blå segment og være den kræsne forbruger. Du skal altså forsøge at ramme de holdninger og værdier, som personer i denne kategori har. Vi ved fra analyser af segmentet, at personer i det blå segment læser aviser, men sjældent mere end skimmer. Det kan altså være værd at overveje, om en reklame for dit produkt i en fysisk avis er vejen frem.

 

Til gengæld ved vi også, at segmentet primært består af mænd i alderen 20 til 39 år. Det er altså unge mennesker, der formentlig har godt kendskab til diverse medier. Derfor kan det være en god idé at overveje, om digitale medier er vejen frem for din reklamestrategi.