Sådan anvender du Lasswells kommunikationsmodel i content creation

Der findes et hav af forskellige kommunikationsmodeller, der skal være med til at gøre det klart for både modtager og afsender, hvordan kommunikations situationen tager sig ud. Med kommunikationsmodeller kan det blive klart for dig, hvilke formål der har været med kommunikationen. Men det kan også bruges til at gøre det nemmere for dig at finde ud af, hvordan du selv skal kommunikere et budskab eller et emne ud til din modtager på bedst mulig vis.

 

En af de gode kommunikationsmodeller, der ofte bruges i marketing regi, er Lasswells kommunikationsmodel. Navnet kommer fra den amerikanske mand Harold D. Lasswell, der i 1948 skabte denne model efter eget navn. Lasswell havde en baggrund som amerikansk politolog og var især interesseret i politik. Det kan ofte være et stærkt analyseværktøj at kunne gå i dybden med politiske taler og artikler, og derfor Udviklede Lasswells sin egen model; Lasswells kommunikationsmodel. 

 

Hvad kan Lasswells kommunikationsmodel?

Modellen skal ligesom mange andre kommunikationsmodeller sætte fokus på, hvordan kommunikationen tager sig ud i forskellige situationer. Laswell ønskede at få fastlagt, hvilke elementer der gjorde sig gældende i diverse situationer af kommunikation. 

 

Modellen skal altså være med til at afdække, hvordan en form for kommunikation henvender sig til en bestemt læser, og hvilken effekt denne har – i form af om den virker eller ikke virker. Lasswells model er også blevet kaldt for kanylemodellen. Det blev den, fordi processen med at afdække de emner, som Lasswells model dækker over, minder om når en kanyle bliver sprøjtet ind i en patient. Det lyder måske en smule abstrakt, men læs med her i denne artikel, så får du en forklaring på dette spøjse fænomen.

 

Hvad består modellen af?

Lasswells kommunikationsmodel består af 5 kategorier, som er med til at afklare, hvad og hvem en kommunikationssituation henvender sig mod – Både i form af modtager, budskab og meget mere, som du kan se nedenfor.

 

Laswells-Kommunikationsmodel-Reduceret Sådan anvender du Lasswells kommunikationsmodel i content creation

 

Ser man på, hvordan Lasswells kommunikationsmodel illustreres, så skal du forestille dig fem kasser i pileform, der efterfølger hinanden. Rækkefølgen af, hvordan kommunikationen analyseres, er altså ikke helt ligegyldig i Lasswells model, og bør heller ikke være det i dit SEO arbejde. De fem hv-spørgsmål som vist ovenfor er altså det, der definerer modellen. Helt konkret skal du, når du analysere en kommunikationssituationen, ifølge Lasswells model, tænke remsen ”hvem siger hvad gennem hvilken kanal til hvem og med hvilken effekt?”.

 

Hvem siger noget?

Hvem-spørgsmålet betegner, hvem afsenderen i kommunikationen er. Udover at sætte et navn på personen, kan man her også afdække, hvis der er nogle relevante oplysninger omkring afsenderen, som kan have betydning og er relevante for, hvordan kommunikationen tager sig ud. 

 

Hvad siges der?

’Hvad’ dækker over flere aspekter. Her kigger man for eksempel på, hvad det er, afsenderen vil kommunikere til sin modtager. Under hvad-spørgsmålet kigger man på, hvad indholdet af det kommunikerede er. Det er også det, vi ofte definerer som budskab eller pointe, som afdækkes her. Men hvad-spørgsmålet dækker også, hvordan budskabet kommunikeres. Hvilken genre er der for eksempel tale om? Er det en genre, der lægger op til en dybere analyse som for eksempel en reklamefilm, kan det her også være relevant at kigge på virkemidler til at få budskabet ud.

 

Gennem hvilken kanal siges det?

Hvem og hvad der kommunikeres (til) har ofte stor betydning for, hvordan kommunikationen kommer ud til sin modtager. Skal din tekst henvende sig til den ældre generation? Så er det ikke oplagt, at rette din henvendelse gennem sociale medier. Hvilken kanal, der kommunikeres igennem, dækker over det medie, som bruges i kommunikationssituationen. 

 

Til hvem bliver det sagt?

Herefter er det relevant at kigge på, hvem modtageren er i kommunikationen. Hvem er målgruppen, og hvad er dennes karakteristika? Det kan være en fordel at have defineret kanalen for kommunikationen inden, da det kan give et fingerpeg om, hvem teksten ud fra dette punkt er henvendt mod. Er en tekst eller reklame til at finde på Facebook eller Instagram, er det sjældent, at det er henvendt et ældre publikum. Her kan det også være en fordel at vende tilbage til afsenderen og dennes baggrund for at se, om der er nogen sammenhæng mellem, hvem afsenderen er, og hvem den agtede målgruppe er. Også budskabet spiller en rolle for at definere, hvem kommunikationen er rettet imod. Handler det om, at kvinder skal lære at elske deres krop, som den er, er målgruppen mindre sandsynligt ældre mænd.

Læs om ciceros pentagram når du skal planlægge din kommunikation

 

Hvilken effekt har det?

Til sidst i Lasswells kommunikationsmodel ser man på, hvilken effekt kommunikationen har på modtageren. Man ser altså på, hvilken indflydelse budskabet, som kommunikationen kommer med, har på modtageren, som den er møntet på. 

 

Effekten i Laswells kommunikationsmodel

Lasswell fokuserer i sin model i sidste ende på, hvad budskabet, som afsenderen vil slå igennem med, gør ved modtageren. Hvert punkt i modellen fører videre til et nyt punkt. Og hvert forhenværende punkt kan være med til at afdække, hvordan de kommende punkter hænger sammen. Derfor kan det som nævnt være en fordel at vide noget om afsenderen og budskabet, inden man kigger på, hvem kommunikationen er henvendt til.

 

Det giver måske også bedre mening nu, hvorfor modellen lejlighedsvis bliver omtalt som kanylemodellen. Forestil dig et grafisk billede af en kanyle med indholdet af hvem, hvad, hvilken kanal og hvem, bliver sprøjtet ind i modtageren. Herefter skal modtageren gerne stå tilbage med en klar forståelse af, hvilken effekt kommunikationen har og bliver på den måde figurativt ’rask’. 

 

Hele pointen med Lasswells kommunikationsmodel er altså at afdække, hvad meningen med kommunikationen var. Den bruges ofte i forbindelse med politiske situationer, hvor det kan være mere kompliceret at udlede modtager-afsender forholdet. Modellen kan du også bruge, hvis du selv står og skal udforme en kommunikation henvendt til et specifikt publikum. Overvej hvilken effekt du gerne vil have ud af din tekst eller reklame. Herefter kan du finde ud af, hvordan du bedst muligt opnår den effekt ved at finde de rigtige parametre til de andre kategorier. 

 

Læs om SOR-modellen & hvordan du bruger den i et moderne marketing-mix