Sådan bevarer Danmark sin konkurrenceevne

I en stadigt mere globaliseret verden kan man ofte stille sig selv spørgsmålet – hvordan skal Danmark bevare sin konkurrenceevne? På den ene side presses vi af lavtlønslande særligt fra østen, som kan producere varer til lavere priser, end det er muligt herhjemme; ganske enkelt grundet lønforskellen. På den anden side presses vi af lande, der bliver dygtigere indenfor brancher, der kræver akademisk arbejdskraft.

Så hvordan skal Danmark bevare sin konkurrenceevne i en verden, hvor varer bliver billigere, arbejdskraft mere veluddannet og landegrænser mere udviskede?

Fokus på danske brand-nicher

En løsning på denne udfordring kunne meget vel være danske brand-nicher; altså nicher, hvor Danmark er kendt for at gøre det godt. Traditionelt set har landbruget været Danmarks helt store brand-niche, og verden over er vi stadig kendt for vores mejeriprodukter og bacon. Men da vi ikke alle kan leve af landbrug – og slet ikke et landbrug, der er stærkt afhængigt af støtte – er vi nødt til at se mod andre brancher også.

Heldigvis går det allerede forrygende indenfor flere brancher. Tag blot nichen indenfor robotter, og herunder særligt cobots (collaborative robots). Her har Danmark i løbet af rekordtid gjort sig bemærket, og er nu i færd med at slå sig selv fast som et af de førende lande indenfor robotudvikling.

Et andet eksempel er den danske vindmølleindustri, selvfølgelig først og fremmest ført an af Vestas, men også med en skov af succesrige underleverandører. Og listen er længere – energi, biotek, medicin og til dels software bør også nævnes.

Vi skal blive endnu bedre

Med sådanne succeshistorier i bagagen er det nærliggende at se nærmere på hvilke brancher, vi ellers bør satse på i fremtiden. De fleste er nok enige om, at Danmark skal slå sig på højtkvalificeret arbejdskraft, og videnstunge brancher vil derfor selvsagt ligge lige til højrebenet.

Det kunne f.eks. være indenfor specifikke grene af den gigantiske IT-branche. Her gør Danmark det eksempelvis allerede rigtig godt indenfor gaming, men der er bestemt plads til at blive endnu bedre.

Derudover bør man også koncentrere sig om at opdyrke nye specialer. Det kunne f.eks. være indenfor droner, specialsoftware, online entertainment eller lignende.

Mulighederne for at bevare og endda forbedre Danmarks konkurrenceevne er bestemt til stede. Det kræver blot, at vi bevarer evnen til at finde nye nicher og brancher, hvor vi med vores veluddannede arbejdsstyrke kan gøre en reel forskel på det globale marked. Lykkes det, er der bestemt også plads til Danmark og danske virksomheder på det internationale marked i fremtiden.