Interim controller: Hvad er det?

Som iværksætter eller medarbejder hos en virksomhed, har du nok før hørt om en “Interim controller”. Men er du helt sikker på hvad det er? Og kan en interim controller hjælpe dig, din virksomhed og dine kollegaer? I denne artikel vil vi klargøre, hvad en interim controller er og hvordan du kan gøre brug af vedkommende.

Introduktion: Interim controller

Før vi kan begynde at beskrive for dig, hvordan du kan bruge en interim controller, vil vi selvfølgelig forklare dig lidt mere om konceptet.

En controller er en person, som er en konsulent. I denne specifikke situation, er denne konsulent/controller en person, som kan hjælpe dig med din virksomheds økonomi. Det kan være svært at have en struktur, et overblik samt et økonomisk overskud – hvis ikke man selv er uddannet inden for økonomi. Dette kan en interim controller hjælpe dig med at opnå!

Ordet “Interim” betyder på andre ord “Midlertidig”, eller “Foreløbig”. Når man taler om en interim controller, taler man derfor om en midlertidig konsulent. Et andet ord for dette vil være en midlertidig vikar controller, idet vedkommende er sat på opgaven på samme måde, som en vikar tager sig af opgaver for en stund.

En interim controller er ikke bare en person, som er uddannet indenfor økonomi og økonomistyring. Disse konsulenter er også beredte på at gå ind i en virksomhed, for at komme med konkrete råd. Det betyder altså, at en interim controller både har ledererfaring samt systemkendskab.

Hvordan gør man brug af en interim controller?

Du skal selvfølgelig først og fremmest være beredt på at give noget ansvar fra dig. Samtidig skal du være klar til at opleve kritik samt være omstillingsparat. Det er ikke altid rart at opleve, at en udefrakommende har andre idéer, end én selv – men det er dog det, som en interim controller bidrager med.

Når du har indstillet dig på ovenstående, handler det om at finde den korrekte interim controller. Når dette er gjort, må du indstille dig på en åben dialog. En interim controller kan hjælpe dig med at skabe struktur og resultater i din virksomheds økonomi.

Det er nemt selv at stirre sig blind på virksomhedens økonomi og muligheder, når man selv er den daglige leder. Derfor kan det være absolut fordelagtigt at få en ekstern professionel til at kigge på virksomheden. Yderligere kan der være store fordele ved ikke at hyre en økonomiansvarlig, men derimod leje en midlertidig konsulent.