Gode råd til at nå drømmestudiet

Få et højere gennemsnit
Mange gymnasielever vælger at fokusere på at forbedre de fag de er ringest eller bedst til. Det kan dog være en fordel at rykke en karakter fra 02 til 4 eller 7, som er noget nemmere end at rykke en karakter fra 7 til 10 eller 10 til 12 – især sidste nævnte kan være særlig svært. Dette skyldes primært at mange gymnasielærere ikke har lyst til at give for mange i klassen 12-tals karakter. De gør det ikke med vilje, men de ”skal” nærmest dele klassen op systematisk, et typisk eksempel kunne således se ud: 5% får under 02, 10% får 02, 35% får 4, 35% får 7, 10% for 10 og 5% får 12.

Det kan dog sagtens føles svært især, når der er tale om fag man overhovedet ikke interessere sig for eller føler man nogensinde skal bruge dem til noget… Derfor kan man med fordel hjælpe sig selv ved at søge på google efter hjælp; et af gavmilde hjemmesider hedder inspo.dk, der kan man finde tusindvis af eksempler på den gode opgave. Dette kan f.eks. være at man ikke er særlig god til matematik, men alligevel har ”valgt” at tage Mat B, da det er et krav for at kunne komme ind på utrolig mange videregående uddannelser.

Se nyheder
Husk at holde dig opdateret med nyheder. Det er nok en af de nemmeste måder at skrive gode points hos din lærer. For typisk er det ekstra viden uden for pensum, som altid er en fordel og derudover giver det din lærer et indtryk af at du har reel interesse for faget. For alle undervisere elsker at se engagerede elever, så det er en oplagt måde at gøre sig bemærket på.

Man behøver ikke at læse en hel tekst
Dette er virkelig en vigtig pointe at huske, for ofte er der et resume eller konklusion som opsummere kapitlets pointe. Til den ekstra grundige elev kan man med fordel læse resuméet/konklusionen først og derefter læse hele kapitlet. Derved har man en klar idé og forståelse for hvad kapitlet vil omhandle. For den dovne elev er der en anden måde at gøre det på, som er at bruge forskellige læsestrategier. Et af dem kunne være at skimme teksten, det er ofte mere end rigeligt, hvis man allerede har læst opsummeringen af kapitlet. En anden strategi er at dybdelæse de først 1-3 sider, for det er langt ofte der kapitlet bliver introduceret. Og dermed kan man ofte ”gætte” sig til hvad der kommer til at ske – dette hænger meget god med netop nævnte tip med at følge med i nyhederne. Og bare sådan generelt snakke med venner og familie om hvad der sker rundt i verden og vores samfund.