Hvorfor vælge et inkassoselskab?

Hvis du og din virksomhed er trætte af at bruge unødvendigt mange ressourcer på at inddrive gæld fra jeres kunder, så læs med her. Måske et inkassoselskab kan hjælpe jer til at få mere tid til at gøre det I er eksperter i.

Hvad er inkasso?

Inkasso er inddrivelse af gæld. Det betyder med andre ord, at din virksomhed kræver penge fra jeres kunder, som ikke har betalt deres regning som aftalt. Den gæld der er tale om her, kan både omfatte fakturaer som slet ikke er betalt, men den kan også omfatte fakturaer som er delvist betalt.

Hvem kan foretage inkasso?

Inkasso kan både foretages af sælger selv, dvs. din virksomhed. Gælden kan også inddrives af en advokat eller et inkassobureau. Hvis du vælger at benytte dig af et eksternt inkassobureau, så vil al dialog med kunden omkring gælden, ske mellem kunde og inkassofirmaet.

Inkassoprocessen

Selve inkassoprocessen kan være en længere proces. Den indeholder forskellige trin, og kan potentielt involvere flere instanser, hvis sagen trækker ud.

I de lette sager, kan det være nok blot at sende et brev eller en SMS til kunden, men i andre tilfælde er man nødsaget til at involvere fogeden og retsvæsenet.

Fordele ved et inkassoselskab

Hvis ikke I allerede har en veletableret inkassoafdelingen i din virksomhed, så kan der være flere fordele at hente med et inkassoselskab.

Inkassoselskabet er eksperter i at inddrive gæld og samtidigt holde den gode kundekontakt. Selskabet kender de gældende regler og love, og har erfaring i at indgå i en dialog med kunden.

Et inkassoselskab kan som oftest hjælpe med følgende:

International inddrivelse

Mange danske virksomheder har kunder i store dele af verden. Og det er der hos de fleste inkassoselskaber taget højde for. Hvis din kunde er bosiddende i udlandet, kan inkassoselskabet som oftest godt hjælpe din virksomhed med at inddrive gælden i det pågældende land. Inden du vælger inkassoselskab er det dog vigtigt at du sikrer dig, at selskabet opererer i de lande hvor dine kunder er.

Sådan fungerer det

Hvis du sender en udenlandsk inkassosag til inkassoselskabet, så sender de det typisk videre til deres kontor eller deres samarbejdspartner i det pågældende land.

Inkassoselskabet gør det på den måde muligt for jer at benytte lokale kompetencer, som har det nødvendige indblik i den lokale forretningspraksis, kultur og ikke mindst de gældende love og regler.

Du sikrer dermed at dine kunder behandles på bedst mulig vis.

Den retslige proces

Ligesom inkassoselskabets udenlandske afdelinger har indblik i de lokale love og regler, så har selskabet også stor erfaring med den danske retslige proces.

Du bliver derfor hjulpet gennem hele den retslige proces med et inkassoselskab. Hvis der opstår udfordringer med inddrivelse af kundens gæld, hjælper selskabet din virksomhed med at opnå et fundament for kravet, via de retlige instanser. Det vil med andre ord sige, at selskabet kan opnå en dom på at din kunde skylder dig penge.

Inkassoselskabet kan også indgå betalingsaftaler og gøre udlæg for kravet hos kunden.

Fire overordnede fordele

  • Højere løsningsgrad
  • Reduceret kredittid
  • Øget likviditet
  • Mere tid til det, du gør bedste

Når du vælger at benytte et professionelt inkassoselskab, øges sandsynligheden for at kunden prioriterer at betale netop DIN faktura. På samme måde blive fakturaen ofte også betalt hurtigere med et inkassoselskab.

På den måde kan et inkassoselskab være et effektivt værktøj til at reducere kredittid og samtidigt øge likviditeten i din virksomhed.

Det samme gælder løsningsgraden. Man ser ofte en højere løsningsgrad hos virksomheder som benytter et inkassoselskab, end virksomheder som selv foretager inddrivelsen.

Læs mere om inkassoselskabets fordele og se priser her.